FB1B6789-Redigera-Kopia1

KJELL JOHANSSON

Bygg- och projektledning, projekteringsledning,
entreprenadbesiktning och kostnadsberäkningar.

,

Tel: 031-761 89 03
Mobil: 070-822 36 65
E-post: kjell.johansson@m-hab.se

FB1B6729-Redigera-Kopia1

MARCUS FORSLING

Entreprenadbesiktning, bygg- och projektledning.
,

,

Tel: 031-761 80 91
Mobil: 073-239 42 40
E-post: marcus.forsling@m-hab.se

FB1B6212-Redigera-Kopia1

PETER SVENSSON

Besiktning plåt, tak och fasad.

,

Tel: 031-761 89 08
Mobil: 073-318 80 90
E-post: peter.svensson@m-hab.se

FB1B6251-Redigera-Kopia1

SOFIE ARVIDSGÅRD

Bygg- och projektledning, projekteringsledning och
entreprenadbesiktning.

Cert besiktningsman

Tel: 031-761 89 05
Mobil: 076-883 55 20
E-post: sofie.arvidsgard@m-hab.se

Linda sv

LINDA SINTORN

Ekonomi, administration och personalfrågor.

,

,

Tel: 031-40 05 20
Mobil: 070-267 94 96
E-post: linda.sintorn@m-hab.se

Olle sv

OLLE SÄTTERBERG

Kalkyl, entreprenadbesiktning, bygg- och
projektledning

Tel: 031-761 89 02
Mobil: 070-822 36 60
E-post: olle.satterberg@m-hab.se

Bosse

BOSSE

Vakthund

Richard sv

RICHARD BJÖRKQVIST

Entreprenadbesiktning, bygg- och
projektledning

,

Tel: 031-7618904
Mobil: 0709-918141
E-post: richard.bjorkqvist@m-hab.se

FB1B6190-Redigera-Kopia1

FREDRIK SVANBERG

Entreprenadbesiktning, bygg- och projektledning.

Cert KA (K) enl PBL
Cert besiktningsman

Tel: 031- 761 98 90
Mobil: 070-857 48 49
E-post: fredrik.svanberg@m-hab.se

FB1B6197-Redigera-Kopia1

CONNY WICTORSSON

Bygg- och projektledning, entreprenadbesiktning.

Cert KA (K) enl PBL
Cert Besiktningsman

Tel: 031-7618101
Mobil: 070-5388700
E-post: conny.wictorsson@m-hab.se

Mårtensson & Håkanson AB
Lillatorpsgatan 18
416 55 Göteborg

Vi stödjer