Välj en sida

Byggrådgivning i Göteborg – expertstöd genom hela byggprocessen

Som din partner för byggrådgivning i Göteborg erbjuder Mårtensson & Håkanson AB expertstöd och rådgivning genom hela byggprocessen. Vi hjälper dig att navigera i de komplexa aspekterna av byggprojekt, från initiala planer och förstudier till slutförande och eftervård.
Vår målsättning är att säkerställa att ditt projekt inte bara möter alla tekniska krav utan även dina affärsmässiga förväntningar och mål. Vi förstår att varje byggprojekt är unikt och kräver en skräddarsydd approach.

Omfattande byggrådgivning för alla typer av byggprojekt

Initial konsultation och behovsanalys

Projektanalys: Vi börjar med en grundlig analys av ditt projekt för att förstå dina specifika behov och mål. Detta inkluderar att diskutera projektets omfattning, tidsramar, budget och eventuella särskilda krav eller önskemål.

Rådgivning: Vi erbjuder expertrådgivning om bästa praxis och strategier för att optimera ditt byggprojekt, inklusive val av material, tekniker och metodik.

Planering och strategiutveckling

Förstudier och utredningar: Vi genomför detaljerade förstudier och utredningar för att identifiera potentiella risker och möjligheter. Detta hjälper till att forma en robust grund för projektplanering och beslutsfattande.

Design- och planeringsstöd: Våra experter hjälper till med att utveckla och finjustera design- och planeringsaspekter av ditt projekt, för att säkerställa att allt är optimerat för både funktion och estetik.

Projektsupport och administration

Projektledning och koordinering: Vi kan ta på oss en aktiv roll i projektledningen, där vi hjälper till med att koordinera aktiviteter, resurser och tidplaner för att hålla projektet på rätt spår.

Dokumenthantering och administration: Vi ser till att alla nödvändiga dokument och tillstånd är korrekt hanterade och uppdaterade, vilket minskar risken för förseningar och komplikationer.

Tvister, utredningar och entreprenadjuridik

Hantering av tvister och utredningar: Vi erbjuder expertstöd i hantering av tvister och juridiska utredningar, med en djup förståelse för byggbranschens regelverk och standarder.

Rådgivning inom entreprenadjuridik: Våra juridiska experter inom entreprenadrätt hjälper till att skydda dina rättigheter och intressen, och erbjuder rådgivning och stöd i alla juridiska aspekter av ditt byggprojekt.

Kvalitetssäkring och eftervård

Besiktning och kvalitetskontroll: Vi genomför regelbundna besiktningar och kvalitetskontroller för att säkerställa att alla arbeten uppfyller de uppsatta kvalitetskraven och standarderna.

Eftervård och support: Även efter projektets slutförande är vi tillgängliga för att erbjuda eftervård och support, för att säkerställa att allt fortsätter att fungera som det ska och att eventuella problem adresseras snabbt.

Varför välja Mårtensson & Håkanson AB för din byggrådgivning?

Djupgående branschkunskap:
Med åratal av erfarenhet har vi en omfattande kunskap om byggbranschen, vilket gör oss till en värdefull partner i ditt projekt.

Personligt engagemang:
Vi är dedikerade till att ge personlig service och anpassade lösningar som matchar dina specifika behov och förväntningar.

Pålitlighet och integritet:
Vi är kända för vår professionella integritet och förmåga att leverera pålitliga, transparenta och rättvisa resultat.

Byggrådgivning Göteborg

Kontakta oss för byggrådgivning i Göteborg

Behöver du pålitlig och professionell byggrådgivning i Göteborg? Kontakta Mårtensson & Håkanson AB idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att optimera och framgångsrikt genomföra ditt byggprojekt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig och tillföra värde genom varje steg av byggprocessen.

Våra tjänster

$

Projektledning

Som projektledare skapar vi projektets grund och väljer noggrant partners baserat på kvalitet och kostnad. Vi ser också till att kontrakt är korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

$

Byggledning

Vi leder och övervakar byggarbetsplatsen, ser till att planer, tidsramar och kvalitetsnormer följs, samt garanterar en säker arbetsmiljö för ett framgångsrikt projekt.

$

Entreprenadbesiktning

Vi utför detaljerade entreprenadbesiktningar för att säkerställa att arbetet möter alla avtalade specifikationer och kvalitetskrav, vilket leder till framgångsrika projekt.

$

Kontrollansvarig enl PBL

Som kontrollansvariga enligt PBL säkerställer vi att projektet följer alla bygglagstiftningar och regler, vilket garanterar projektets laglighet och kvalitet.

$

Byggrådgivning

Vi erbjuder byggrådgivning för att navigera i projektutmaningar, lösa tvister, hantera entreprenadjuridik och genomföra besiktningar av fastigheter mm.

$

Fastighetsbesiktning

Vi utför fastighetsbesiktningar för att bedöma skick och identifiera eventuella problem, vilket säkerställer fastighetens värde och säkerhet.

Våra projekt

Nedan hittar du ett litet urval av våra projekt. 

Featured-Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

Featured-Liseberg Grand Curiosa Hotel

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Featured-Nol

Nol – Folketshusvägen och Mossvägen