Välj en sida

Besiktning av fastighet i Göteborg – säkerställer tillstånd och värde

Mårtensson & Håkanson AB erbjuder professionell besiktning av fastigheter i Göteborg, en tjänst som är avgörande för att fastställa tillståndet och värdet på en byggnad eller anläggning.
Vår besiktning av fastigheter omfattar en grundlig granskning av både synliga och dolda aspekter för att säkerställa att du får en korrekt bild av fastighetens skick. Vår tjänst, även känd som statusbesiktning, är utformad för att ge en omfattande och objektiv översikt av fastighetens skick, identifiera eventuella problem och tillhandahålla de uppgifter som behövs för underhållsplanering eller försäljningsförberedelser.

Detaljerad fastighetsbesiktning för att optimera underhåll och värdera fastigheter

Grundlig undersökning av byggnadens struktur och system

Strukturell integritet: Vi inspekterar byggnadens grundläggande struktur, inklusive bärande väggar, bjälklag, takkonstruktioner och fundament, för att identifiera eventuella tecken på skador eller svagheter som kan påverka byggnadens säkerhet och livslängd.

Systemkontroller: Vi granskar alla viktiga system i fastigheten, inklusive VVS, el, uppvärmning och ventilation, för att säkerställa att de är i gott skick och uppfyller aktuella standarder och förordningar.

Inspektion av inre och yttre ytor

Interiör bedömning: Inomhusmiljön inspekteras noggrant, med särskilt fokus på fuktskador, mögel, skador på ytskikt och eventuella problem med inomhusluftens kvalitet.

Exteriör analys: Byggnadens yttre, inklusive fasad, fönster, dörrar och tak, undersöks för att identifiera skador eller slitage som kan kräva åtgärder för att förlänga byggnadens livslängd och förbättra dess utseende och funktion.

Miljöaspekter och energieffektivitet

Energi- och miljöbedömning: Vi genomför bedömningar av energianvändning och miljöpåverkan för att identifiera möjligheter till förbättringar och energibesparingar som kan öka fastighetens värde och minska driftkostnaderna.

Asbest- och radonkontroll: Vid behov inkluderar vi också specifika tester för asbest och radon, två faktorer som är kritiska för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Rapportering och rekommendationer

Detaljerad rapport: Efter besiktningen tillhandahåller vi en detaljerad rapport som sammanfattar alla funna brister och problem, inklusive fotografisk dokumentation och beskrivningar.

Underhållsrekommendationer: Utifrån besiktningens resultat ger vi rekommendationer om nödvändiga underhållsåtgärder och förbättringar för att hjälpa dig att planera framtida investeringar i fastigheten.

Varför välja Mårtensson & Håkanson AB för besiktning av fastighet?

Omfattande expertis:
Vår djupgående kunskap om byggteknik och fastighetsbedömning gör oss till en pålitlig partner för alla typer av fastighetsbesiktningar.

Objektiv och transparent approach:
Vi är dedikerade till att ge en objektiv och transparent översikt av fastighetens skick, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Anpassade lösningar:
Vi anpassar vår besiktningstjänst för att möta dina specifika behov, oavsett om det handlar om förberedelse inför försäljning, underhållsplanering eller investeringsbedömning.

Besiktning av fastighet

Kontakta oss för besiktning av fastighet i Göteborg

Om du behöver en professionell och grundlig besiktning av din fastighet i Göteborg, är Mårtensson & Håkanson AB redo att erbjuda expertis och stöd. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att få en klar och korrekt bild av din fastighets skick och värde.

Våra tjänster

$

Projektledning

Som projektledare skapar vi projektets grund och väljer noggrant partners baserat på kvalitet och kostnad. Vi ser också till att kontrakt är korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

$

Byggledning

Vi leder och övervakar byggarbetsplatsen, ser till att planer, tidsramar och kvalitetsnormer följs, samt garanterar en säker arbetsmiljö för ett framgångsrikt projekt.

$

Entreprenadbesiktning

Vi utför detaljerade entreprenadbesiktningar för att säkerställa att arbetet möter alla avtalade specifikationer och kvalitetskrav, vilket leder till framgångsrika projekt.

$

Kontrollansvarig enl PBL

Som kontrollansvariga enligt PBL säkerställer vi att projektet följer alla bygglagstiftningar och regler, vilket garanterar projektets laglighet och kvalitet.

$

Byggrådgivning

Vi erbjuder byggrådgivning för att navigera i projektutmaningar, lösa tvister, hantera entreprenadjuridik och genomföra besiktningar av fastigheter mm.

$

Fastighetsbesiktning

Vi utför fastighetsbesiktningar för att bedöma skick och identifiera eventuella problem, vilket säkerställer fastighetens värde och säkerhet.

Våra projekt

Nedan hittar du ett litet urval av våra projekt. 

Featured-Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

Featured-Liseberg Grand Curiosa Hotel

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Featured-Nol

Nol – Folketshusvägen och Mossvägen