Välj en sida

Byggledning i Göteborg – kvalitet och effektivitet i varje byggprojekt

Som din byggledare i Göteborg tar Mårtensson & Håkanson AB ett aktivt grepp om alla faser av byggprocessen. Vi ser till att byggarbetet utförs enligt alla tekniska och juridiska krav, med fokus på högsta möjliga kvalitet och kostnadseffektivitet.
Vårt mål är att säkerställa att varje projekt levereras i tid, inom budget och enligt de högsta branschstandarderna. Med vår expertis och erfarenhet hanterar vi alla detaljer i byggprocessen, från den inledande planeringen till det slutliga genomförandet.

Omfattande byggledning för optimala resultat

Planering och koordinering

Vi börjar varje projekt med en noggrann planering och koordinering. Genom att etablera tydliga kommunikationskanaler och definiera alla projektmål skapar vi en robust grund för alla kommande aktiviteter. Våra byggledare arbetar nära arkitekter, ingenjörer och andra nyckelpersoner för att:

 • Utveckla en detaljerad projektplan som inkluderar tidsramar, resursallokering och budgetering.
 • Identifiera och hantera potentiella risker för att minimera påverkan på projektets framgång.
 • Koordinera med underleverantörer och leverantörer för att säkerställa att alla material och tjänster levereras i tid och enligt specifikationerna.

Kvalitetssäkring och kontroll

Kvalitet ligger i centrum av allt vi gör. Våra byggledare implementerar omfattande kvalitetskontrollprocedurer genom hela byggprocessen för att:

 • Övervaka och inspektera byggarbetet regelbundet för att säkerställa att allt arbete uppfyller de uppsatta kvalitetsstandarderna.
 • Hantera och dokumentera alla avvikelser och säkerställa att nödvändiga justeringar görs snabbt och effektivt.
 • Använda de senaste teknologierna och metoderna för att förbättra byggprocessens kvalitet och effektivitet.

Kommunikation och rapportering

Effektiv kommunikation är avgörande för ett framgångsrikt byggprojekt. Vi håller alla intressenter, inklusive dig som kund, fullständigt informerade genom hela projektets gång:

 • Regelbundna uppdateringar och framstegsrapporter för att hålla dig informerad om projektets status.
 • Snabb hantering och kommunikation av eventuella problem eller förändringar som behöver uppmärksammas.
 • Slutdokumentation som ger en detaljerad översikt över projektet, inklusive alla beslut och ändringar som gjorts under byggprocessen.

Kostnadskontroll och budgethantering

Att hålla sig inom budgeten är lika viktigt som att uppfylla tidsplanen och kvalitetskraven. Våra byggledare använder sin erfarenhet för att:

 • Noggrant övervaka och kontrollera kostnader i realtid, vilket ger möjlighet att vidta proaktiva åtgärder för att hantera budgetöverskridanden.
 • Arbeta med kostnadseffektiva lösningar utan att kompromissa med kvaliteten eller funktionaliteten i projektet.
 • Genomföra detaljerade kostnadsanalyser och investeringskalkyler för att ge en tydlig bild av projektets finansiella hälsa.

Varför välja Mårtensson & Håkanson AB för din byggledning?

Erfarenhet och expertis:
Med över tre decennier i branschen har vi kunskapen och erfarenheten att hantera alla typer av byggprojekt, från mindre renoveringar till stora kommersiella byggen.

Personligt engagemang:
Vi ser varje projekt som unikt och erbjuder personligt engagemang och skräddarsydda lösningar som matchar dina specifika behov.

Pålitlighet och integritet:
Vårt rykte bygger på att leverera pålitliga resultat med högsta integritet. Vi är stolta över att bygga långvariga relationer med våra kunder baserade på ömsesidig respekt och förtroende.

Byggledning Göteborg

Kontakta oss för byggledning i Göteborg

Är du i början av ett byggprojekt och behöver en partner som kan garantera kvalitet och effektivitet från start till mål? Kontakta Mårtensson & Håkanson AB idag för att diskutera hur vi kan hjälpa till med byggledningen av ditt projekt i Göteborg. Vi är här för att säkerställa att ditt byggprojekt blir framgångsrikt, effektivt och levererat enligt högsta standard.

Våra tjänster

$

Projektledning

Som projektledare skapar vi projektets grund och väljer noggrant partners baserat på kvalitet och kostnad. Vi ser också till att kontrakt är korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

$

Byggledning

Vi leder och övervakar byggarbetsplatsen, ser till att planer, tidsramar och kvalitetsnormer följs, samt garanterar en säker arbetsmiljö för ett framgångsrikt projekt.

$

Entreprenadbesiktning

Vi utför detaljerade entreprenadbesiktningar för att säkerställa att arbetet möter alla avtalade specifikationer och kvalitetskrav, vilket leder till framgångsrika projekt.

$

Kontrollansvarig enl PBL

Som kontrollansvariga enligt PBL säkerställer vi att projektet följer alla bygglagstiftningar och regler, vilket garanterar projektets laglighet och kvalitet.

$

Byggrådgivning

Vi erbjuder byggrådgivning för att navigera i projektutmaningar, lösa tvister, hantera entreprenadjuridik och genomföra besiktningar av fastigheter mm.

$

Fastighetsbesiktning

Vi utför fastighetsbesiktningar för att bedöma skick och identifiera eventuella problem, vilket säkerställer fastighetens värde och säkerhet.

Våra projekt

Nedan hittar du ett litet urval av våra projekt. 

Featured-Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

Featured-Liseberg Grand Curiosa Hotel

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Featured-Nol

Nol – Folketshusvägen och Mossvägen