Byggrådgivare med breda kompetensområden

Verksamheten omfattar allt inom byggadministration och riktar sig såväl till den privata marknaden som till statliga och kommunala institutioner och företag.

Projekt- & Byggledning

Kontroll & Bevakning

Besiktningar

Tvister & Utredningar

Projekt- och byggledning
Projekt- och byggledning

Projekt- & Byggledning
Som projekt- och byggledare medverkar vi vid upprättande av programhandlingar, utvärdering av anbud, upprättande av kontrakt samt styrning under produktionsskedet.

Teknisk och ekonomisk kontroll
Teknisk och ekonomisk kontroll

Teknisk och ekonomisk kontroll
Under produktionsskedet bevakas beställarens rättigheter samt projektets kvalitet såväl tekniskt som ekonomiskt.

Besiktning

Besiktningar
Besiktningar såväl under produktionsskedet som vid färdigställandet.

Tvister och utredningar
Tvister och utredningar

Tvister & utredningar
Företaget medverkar som teknisk expertis och sakkunniga inom entreprenadjuridiska frågor.

Pågående uppdrag

Ett urval:

Nybyggnad Folketshusvägen, Nol
Renovering Mossvägen, Nol
Opaltorget, Västra Frölunda
Nybyggnad, Älvängen
Nya balkonger och fönsterbyte, Brf Burgårdsg 12
Fönsterbyte, Brf Birkagatan 16

 

Bygge
fproj

Färdigställda projekt

Ett utval:

Nytt församlingshem, Bollebygd
SGS Kålltorp
Svartedalsskolan
Diseröds förskola
Mölndal Galleria
Kullegårdens förskola
Björkö skola
Hjärtum församling
Brf Lerumshus 5

 

Våra ramavtal

Mårtensson & Håkanson AB har idag ramavtal tecknade med ett antal större aktörer på marknaden.

Mårtensson & Håkanson AB
Lillatorpsgatan 18
416 55 Göteborg

Vi stödjer