Välj en sida

Byggrådgivare med breda kompetensområden

Mårtensson & Håkanson AB grundades 1988 och är ett byggadministrativt företag med huvudsaklig verksamhet inom Göteborg med omnejd. Bolagets grundtanke är att erbjuda kunder den trygghet som god kunskap och lång erfarenhet ger. Verksamheten omfattar allt inom byggadministration och riktar sig såväl till den privata marknaden som till statliga och kommunala institutioner och företag.
Våra medarbetare har gedigen branscherfarenhet från såväl entreprenörsföretag som från beställare- och förvaltningsföretag.

Projekt- & Byggledning

Som projekt- och byggledare medverkar vi vid upprättande av programhandlingar, utvärdering av anbud, upprättande av kontrakt samt styrning under produktionsskedet.

Kontroll och bevakning

Under produktionsskedet bevakas beställarens rättigheter samt projektets kvalitet såväl tekniskt som ekonomiskt.

Besiktningar

Besiktningar såväl under produktionsskedet som vid färdigställandet.

Tvister och utredningar

Företaget medverkar som teknisk expertis och sakkunniga inom entreprenadjuridiska frågor.

Projekt

Nybyggnad bostäder

Nybyggnad av 6 st nya punkthus i Nol, totalt 168 lägenheter.
– Bygg- och projektledning samt besiktning

Ombyggnad bostäder

Renovering och ombyggnad av 10 punkthus i Nol.
– Bygg- och projektledning samt besiktning

Nybyggnad offentliga byggnader

Nybyggnad församlingshem i Bollebygd.
– Bygg- och projektledning, KA samt besiktning

Ombyggnad offentliga byggnader

Ombyggnad Hjärtums kyrka
– Besiktning