Byggrådgivare med breda kompetensområden
- sedan 1988

Mårtensson & Håkanson AB grundades 1988 och är ett byggadministrativt företag med huvudsaklig verksamhet inom Göteborg med omnejd. Bolagets grundtanke är att erbjuda kunder den trygghet som god kunskap och lång erfarenhet ger. Verksamheten omfattar allt inom byggadministration och riktar sig såväl till den privata marknaden som till statliga och kommunala institutioner och företag.
Våra medarbetare har gedigen branscherfarenhet från såväl entreprenörsföretag som från beställare- och förvaltningsföretag.

FB1B6808-Redigera-2

Projekt- & Byggledning

Som projekt- och byggledare medverkar vi vid upprättande av programhandlingar, utvärdering av anbud, upprättande av kontrakt samt styrning under produktionsskedet.

FB1B6843-Redigera

Kontroll och bevakning

Under produktionsskedet bevakas beställarens rättigheter samt projektets kvalitet såväl tekniskt som ekonomiskt.

FB1B6834-Redigera - kopia

Besiktningar

Besiktningar såväl under produktionsskedet som vid färdigställandet.

FB1B6818-Redigera - kopia (3)

Tvister och utredningar

Företaget medverkar som teknisk expertis och sakkunniga inom entreprenadjuridiska frågor.

Projekt

Våra projekt har en stor variation i såväl omfattning som typ. Nedan några exempel.

Folketshusv (2)

Nybyggnad bostäder

Nybyggnad av 6 st nya punkthus i Nol, totalt 168 lägenheter.
- Bygg- och projektledning samt besiktning

Mossv (2)

Ombyggnad bostäder

Renovering och ombyggnad av 10 punkthus i Nol.
- Bygg- och projektledning samt besiktning

Bollebygds församlingshem

Nybyggnad offentliga byggnader

Nybyggnad församlingshem i Bollebygd.
- Bygg- och projektledning, KA samt besiktning

Hjärtum (2)

Ombyggnad offentliga byggnader

Ombyggnad Hjärtums kyrka
- Besiktning

Mårtensson & Håkanson AB
Lillatorpsgatan 18
416 55 Göteborg

Vi stödjer