Välj en sida

Kontrollansvarig enligt PBL i Göteborg – Säkerställer att ditt byggprojekt följer lagar och regler

Som din kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) i Göteborg, tar Mårtensson & Håkanson AB en aktiv roll i att övervaka och säkerställa att alla aspekter av ditt byggprojekt följer de lagar och regler som finns.

Att följa PBL är inte bara en juridisk nödvändighet utan också en kritisk faktor för att säkerställa byggprojektets långsiktiga framgång och säkerhet. Vårt mål är att garantera att byggprocessen inte bara är effektiv och kvalitativ utan också fullt ut överensstämmer med de tekniska kraven och byggnormerna i Sverige.

Expertövervakning för fullständig överensstämmelse

Grundlig granskning av planer och dokument

Plan- och dokumentanalys: Vi börjar med en grundlig granskning av byggplanerna och alla associerade dokument för att säkerställa att de är i fullständig överensstämmelse med PBL. Detta inkluderar att kontrollera detaljplaner, bygglov, och tekniska specifikationer.

Rådgivning om PBL: Vi förser dig med expertkonsultation om hur PBL påverkar ditt specifika projekt, och

Kontinuerlig övervakning under byggprocessen

Byggarbetsplatsinspektioner: Våra kontrollansvariga genomför regelbundna inspektioner och övervakningar på byggarbetsplatsen för att säkerställa att byggandet följer de uppsatta planerna och PBL:s krav.

Kvalitetssäkring och avvikelsehantering: Vi identifierar och hanterar eventuella avvikelser från planerna och lagkraven. Genom att dokumentera och rapportera dessa i tid kan vi hjälpa till att styra projektet tillbaka på rätt spår utan större förseningar eller kostnadsökningar.

Kommunikation och samarbete med alla parter

Effektiv kommunikation: Vi håller alla inblandade parter, inklusive byggteamet, arkitekter, och myndigheter, fullständigt informerade om projektets status och eventuella problem som behöver åtgärdas.

Dokumentation och rapportering: Vi skapar och underhåller omfattande dokumentation som stödjer byggprocessen, inklusive detaljerade rapporter om inspektioner och kontroller som utförts i enlighet med PBL.

Slutfas och godkännandeprocess

Slutbesiktning: I projektets slutfas utför vi en grundlig slutbesiktning för att bekräfta att alla arbeten har genomförts enligt de godkända planerna och PBL.

Godkännande och certifiering: Vi assisterar i processen att få de nödvändiga godkännandena och certifieringarna från berörda myndigheter, vilket underlättar en smidig och formell avslutning på byggprojektet.

Varför välja Mårtensson & Håkanson AB som din kontrollansvarig?

Djup förståelse för PBL:
Vår expertis sträcker sig djupt in i detaljerna i Plan- och bygglagen, och vi är uppdaterade med de senaste ändringarna och tolkningarna som kan påverka ditt projekt.

Engagerade och certifierade experter:
Vårt team består av certifierade kontrollansvariga som är dedikerade till att leverera kvalitet och precision i varje steg.

Proaktivt och problemlösande tillvägagångssätt:
Vi förebygger problem innan de uppstår och erbjuder praktiska lösningar för att hålla ditt byggprojekt på rätt väg och i linje med alla regelverk.

Byggrådgivning

Kontakta oss för kontrollansvarig enligt PBL i Göteborg

Om du behöver en erfaren och pålitlig kontrollansvarig enligt PBL i Göteborg, är Mårtensson & Håkanson AB det rätta valet. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja ditt projekt och säkerställa att det uppfyller alla nödvändiga krav och standarder. Vi ser fram emot att bidra till att göra ditt byggprojekt både säkert och framgångsrikt.

Våra tjänster

$

Projektledning

Som projektledare skapar vi projektets grund och väljer noggrant partners baserat på kvalitet och kostnad. Vi ser också till att kontrakt är korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

$

Byggledning

Vi leder och övervakar byggarbetsplatsen, ser till att planer, tidsramar och kvalitetsnormer följs, samt garanterar en säker arbetsmiljö för ett framgångsrikt projekt.

$

Entreprenadbesiktning

Vi utför detaljerade entreprenadbesiktningar för att säkerställa att arbetet möter alla avtalade specifikationer och kvalitetskrav, vilket leder till framgångsrika projekt.

$

Kontrollansvarig enl PBL

Som kontrollansvariga enligt PBL säkerställer vi att projektet följer alla bygglagstiftningar och regler, vilket garanterar projektets laglighet och kvalitet.

$

Byggrådgivning

Vi erbjuder byggrådgivning för att navigera i projektutmaningar, lösa tvister, hantera entreprenadjuridik och genomföra besiktningar av fastigheter mm.

$

Fastighetsbesiktning

Vi utför fastighetsbesiktningar för att bedöma skick och identifiera eventuella problem, vilket säkerställer fastighetens värde och säkerhet.

Våra projekt

Nedan hittar du ett litet urval av våra projekt. 

Featured-Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

Featured-Liseberg Grand Curiosa Hotel

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Featured-Nol

Nol – Folketshusvägen och Mossvägen