Välj en sida

Entreprenadbesiktning i Göteborg – Säkerställer kvalitet i ditt byggprojekt

Som din partner för entreprenadbesiktning i Göteborg tar Mårtensson & Håkanson AB ett omfattande och professionellt grepp om att övervaka och granska byggprojektets alla skeden. Vi ser till att byggarbetet uppfyller alla tekniska och juridiska krav och att slutresultatet motsvarar de högsta möjliga kvalitetsstandarderna.

Vår roll är att agera som dina ögon och öron på byggarbetsplatsen, för att säkerställa att allt genomförs korrekt och kostnadseffektivt. Vår entreprenadbesiktning omfattar alla aspekter av byggprojektet, från den initiala granskningen av planer och material till den slutliga besiktningen och godkännandet av arbetet.

Granskning och kvalitetssäkring från start till slut

Initial granskning och plananalys

Dokumentkontroll:
Vi börjar med att noggrant granska alla projektrelaterade dokument, inklusive ritningar, specifikationer och entreprenadkontrakt. Detta säkerställer att allt är i linje med gällande standarder och byggregler.

Plananalys:
Vi analyserar projektplanen för att identifiera eventuella risker eller problemområden som kan påverka projektets framdrift eller kvalitet.

Löpande inspektioner under byggprocessen

Kvalitetskontroll på plats:
Våra besiktningsmän genomför regelbundna besök på byggarbetsplatsen för att inspektera byggarbetets framsteg och kvalitet. Vi ser till att byggmetoder och material uppfyller alla krav.

Teknisk granskning:
Vi övervakar tekniska aspekter av bygget, som strukturell integritet och installation av VVS och el, för att säkerställa att allt installeras enligt de tekniska specifikationerna.

Kommunikation och problemhantering

Rapportering:
Vi upprättar detaljerade rapporter som dokumenterar framstegen och eventuella avvikelser eller problem som upptäcks under byggprocessen.

Samordning:
Vi fungerar som en länk mellan dig som beställare och entreprenören, för att snabbt kunna hantera och lösa eventuella problem som kan uppstå.

Slutbesiktning och överlämning

Detaljerad slutbesiktning:
När byggprojektet närmar sig slutfasen utför vi en omfattande slutbesiktning för att säkerställa att allt arbete är genomfört enligt kontraktet och uppfyller de kvalitetskrav som ställts.

Överlämning och dokumentation:
Vi ser till att alla nödvändiga dokument och certifikat är korrekta och kompletta vid överlämningen av byggprojektet till dig som kund.

Varför välja Mårtensson & Håkanson AB för entreprenadbesiktning?

Erfarenhet och expertis:
Med vår långa erfarenhet och tekniska kompetens kan vi identifiera och hantera potentiella problem innan de blir kostsamma eller försenar projektet.

Personlig och flexibel service:
Vi anpassar våra tjänster efter ditt unika projekt och dina specifika behov, vilket garanterar en skräddarsydd lösning.

Integritet och pålitlighet:
Vi är kända för vår etiska standard och förmåga att leverera objektiva och rättvisa rapporter och resultat.

Entreprenadbesiktning

Kontakta oss för entreprenadbesiktning i Göteborg

Om du behöver en pålitlig partner för att övervaka och besiktiga ditt byggprojekt i Göteborg, är Mårtensson & Håkanson AB redo att hjälpa dig. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan bidra till ditt projekts framgång med vår professionella entreprenadbesiktning. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att säkerställa att ditt byggprojekt avslutas på bästa möjliga sätt.

Våra tjänster

$

Projektledning

Som projektledare skapar vi projektets grund och väljer noggrant partners baserat på kvalitet och kostnad. Vi ser också till att kontrakt är korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

$

Byggledning

Vi leder och övervakar byggarbetsplatsen, ser till att planer, tidsramar och kvalitetsnormer följs, samt garanterar en säker arbetsmiljö för ett framgångsrikt projekt.

$

Entreprenadbesiktning

Vi utför detaljerade entreprenadbesiktningar för att säkerställa att arbetet möter alla avtalade specifikationer och kvalitetskrav, vilket leder till framgångsrika projekt.

$

Kontrollansvarig enl PBL

Som kontrollansvariga enligt PBL säkerställer vi att projektet följer alla bygglagstiftningar och regler, vilket garanterar projektets laglighet och kvalitet.

$

Byggrådgivning

Vi erbjuder byggrådgivning för att navigera i projektutmaningar, lösa tvister, hantera entreprenadjuridik och genomföra besiktningar av fastigheter mm.

$

Fastighetsbesiktning

Vi utför fastighetsbesiktningar för att bedöma skick och identifiera eventuella problem, vilket säkerställer fastighetens värde och säkerhet.

Våra projekt

Nedan hittar du ett litet urval av våra projekt. 

Featured-Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

Featured-Liseberg Grand Curiosa Hotel

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Featured-Nol

Nol – Folketshusvägen och Mossvägen